Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vojkovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH 400,00 €

Dátum vystavenia 13.11.2023

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Mgr. Pavol Kalmár

Dodávateľ - Sídlo Mateja Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad Rimavicou

Dodávateľ - IČO 43858015

Prílohy

Popis

Program hospod. a sociál. rozvoja obce 2023-2027

Suma s DPH 160,00 €

Dátum vystavenia 20.11.2023

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Stanislav Bonk

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3486/18, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 45305978

Prílohy

Popis

Kontrola hasiacich prístrojov

Suma s DPH 110,00 €

Dátum vystavenia 1.12.2023

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Jaroslav Rozbora ml. - vodohospodár

Dodávateľ - Sídlo Rudlovská cesta 1021/108, 974 11 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 17838363

Prílohy

Popis

Materiál na vodovod.

Suma s DPH 85,00 €

Dátum vystavenia 13.11.2023

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Slovenská pošta, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36631124

Prílohy

Popis

Časopisy pre deti MŠ na rok 2024

Suma s DPH 2 400,00 €

Dátum vystavenia 15.12.2023

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ DAR IHRISKO spol. s r. o.

Dodávateľ - Sídlo Vieska 130, 965 01 Ladomerská Vieska

Dodávateľ - IČO 51462371

Prílohy

Popis

Detské ihrisko MŠ certifikovaná zostava FUN2 +náter,montáž a preprava

Suma s DPH 600,00 €

Dátum vystavenia 1.12.2023

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Family Company - Services for you, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 65, 053 61 Vojkovce

Dodávateľ - IČO 48301124

Prílohy

Popis

Odhrňovanie snehu v mesiaci 12/2023

Suma s DPH 400,00 €

Dátum vystavenia 21.11.2023

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Milan Lacko KACHLIARSTVO

Dodávateľ - Sídlo Jilemnického 346/7, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 30669324

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás materiál na opravu vodovodu obce Vojkovce

Suma s DPH 250,00 €

Dátum vystavenia 20.11.2023

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ E K O T E C spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 2657/20, 841 03 Bratislava-Lamač

Dodávateľ - IČO 00687022

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás kontrolu bezpečnosti detského ihriska Materskej školy Vojkovce

Suma s DPH 250,00 €

Dátum vystavenia 12.9.2023

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ NAS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Danišovce 180, 053 22 Danišovce

Dodávateľ - IČO 47197811

Prílohy

Popis

Kamerový systém: Ajax ZB Systém Security Montáž a nastavenie systému – dofakturovanie

Suma s DPH 450,00 €

Dátum vystavenia 20.11.2023

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Igor Dudžik

Dodávateľ - Sídlo 125, 053 61 Vojkovce

Dodávateľ - IČO 46607439

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás montáž vodomerov

Suma s DPH 350,00 €

Dátum vystavenia 20.11.2023

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Štefan Gonda - Kubeš

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 364/3, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 40359298

Prílohy

Popis

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti p.č. 256

Suma s DPH 250,00 €

Dátum vystavenia 30.10.2023

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Igor Dudžik

Dodávateľ - Sídlo 125, 053 61 Vojkovce

Dodávateľ - IČO 46607439

Prílohy

Popis

Oprava verejného vodovodu.