Preskočiť na obsah

Pamiatky

Kostol sv. Bartolomeja

V strede obce na malej vyvýšenine sa nachádza malý cintorín. Pôvodne to bola okrajová časť dediny, v povojnových rokoch obkolesená novopostavenými domami.Miesto po malej kaplnke si obyvatelia zvolili pre stavbu nového chrámu. Kostol svätého Bartolomeja v roku 1990, vysvätený bol v roku 1992.

O dva roky potom architekt za toto dielo bol ocenený prestížnou cenou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení – Cenou Dušana Jurkoviča. Cena sa udeľuje ako trvalá pocta: „pamiatka priekopníka novodobej slovenskej architektúry“ a ako prostriedok neustáleho zvyšovania tvorivého majstrovstva architektov, ako aj umeleckej a úžitkovej dokonalosti architektonických diel, ktoré natrvalo obohatia našu národnú kultúru. Odborná komisia na základe výberu predložila Prezídiu SAS návrhy na udelenie ceny. Kostol je spoločným dielom architekta Rybarčáka spolu s dvoma výtvarníkmi Vladimírom Popovičom (akademický maliar) a Jurajom Bartuszom (akademickýsochár) V kategórii architektonickej tvorby získal cenu práve architekt Rybarčákza zrealizovanie diela „Rímsko-katolícky kostol svätého Bartolomeja vo Vojkovciach“ a to za výnimočné architektonické hodnoty kostola. Od 15.09.1996do 16.11.1996 sa konal v Benátkach šiesty ročník medzinárodnej výstavy architektúry, ktorá sa konala pod záštitou Biennale di Venezia. Slovensku sa zásluhou Spolku architektov Slovenska, ktorý inicioval účasť; na výstave,Slovenskej národnej galérie, ktorá účasť organizačne zabezpečovalaa Ministerstva kultúry, ktoré účasť financovalo podarilo zaujať miesto v spoločnom Česko-Slovenskom pavilóne.

Slovenský exponát predstavoval model kostola z Vojkoviec – Noemovej archy. V expozícii dominoval nezvyčajne veľký model kostola, ktorý mal návštevníkovi sprostredkovať pocit zo zažitia architektúry „in situ“. Model bol vystavený v mierke 1:10 a umožňoval návštevníkom výstavy nahliadnuť aj do interiéru. Začiatkom decembra 1996 bola táto expozícia vystavená v priestoroch Esterházyho paláca v Bratislave. Jadrom ideovej a priestorovej kompozície kostola je archa, naklonená ako Noemov koráb plávajúci na mori. Obrastá ju historický sakrálny objekt – rotunda a pretínaju veža so zvonmi. Veža zanecháva svetelnú stopu vo forme svetlíka priamo nad oltárom. V čele rotundy sa vypína vysoký štíhly kríž, ktorý symbolizuje krehkosťľudskej existencie. Vnútorné steny a strop archy ožili pod štetcom Vladimíra Popoviča a jeho biblických malieb. Bohostánok a ambonrečnícky pult sú diela Juraja Bartusza. Ambon znázorňuje starý zvitok, na aký sa písali staré biblické texty s večným nápisom „Na počiatku bolo slovo“.

Fotografie ďalších pamiatok: