Preskočiť na obsah

Šport

Turistika

V roku 2001 bol založený Klub slovenských turistov Vojkovce. Klub sa zameriava na spoznávanie krás slovenskej prírody, usporadúva 3 celoslovenské akcie, ktorými sú VOJKOVSKÁ 25-ka, VOJKOVSKÁ 50-ka, a ŠTEFANSKÝ VÝSTUP NA SĽUBICU.

Členovia klubu sa zúčastňujú aj rôznych ďalších výstupov a akcií v mnohých zaujímavých turistických lokalitách Slovenska. Pre získanie ďalších informácií o turistike prejdite na oficiálnu stránku Klubu slovenských turistov Vojkovce: http://www.kst-vojkovce.wbl.sk/

Tenis club Vojkovce 

Vznikol 14. marca 1992, pri jeho zrode stála 9-členná skupina chlapcov – Ladislav Kolej, Ľuboslav Legát, Pavol Legát, Pavol Repka, Roman Onderčin, Ladislav Bandžuch, Martin Legát, Jozef Šefčík a Peter Legát. Postupne sa jeho členská základňa rozširovala, ďalšími jeho členmi boli – Marcel Tobis, Miloš Kolej, Rastislav Probala, Ján Čurilla, Mária Kolejová, Lenka Kolejová, Ladislav Cmorej, Miroslav Vrábeľ, Roman Čisár, Monika Onderčinová, Anička Onderčinová, Martin Jeník, Marek Jeník, Janka Gáborová, Lucia Vilkovská, Marcela Jeníková, Rastislav Ilavský, zo Spišských Vlách to boli Vladimír Baloga, Daniel Jánoš a Rastislav Jánoš.

Činnosť Tenis Clubu bola zaujímavá, široká a najmä bohatá. Svojpomocne postavili tenisové ihrisko, ktoré brigádnickou činnosťou udržiavali, hrali tenisové turnaje, viedli rebríčky. Jeho členovia mali v kultúrnom dome aj klubovú miestnosť, kde si zriadili posilovňu. Aktívne sa zúčastňovali brigád v obci a v rámci jednej z nich vykonali aj „generálnu opravu“ roky chátrajúcej ručnej štvorkolesovej hasičskej striekačky z roku 1928. Organizovali turistické výlety, posedenia, atletický desaťboj, v zimných mesiacoch prevádzkovali hokejové ihrisko a uskutočnili aj zimný biatlon a pretek všestrannosti. Tenis Club Vojkovce, hoci pôsobil len pomerne krátko, do roku 1996, aktívne prispel a podieľal sa pri rozvoji a propagácií športu v obci Vojkovce.

Fotografie Tenis clubu:

Stolnotenisový klub Vojkovce

V našej obci funguje stolnotenisový klub pod trénerským dohľadom pána Alexandra Iža. Momentálne pôsobí v 6. lige.

Na týchto odkazoch si môžete pozrieť aktuálnu súpisku tímu, jednotlivé výsledky zápasov a postavenie tímu v tabuľke po jednotlivých kolách v aktuálnej sezóne 2013/2014:

Profil STK Vojkovce

Tabuľka 6.liga – Spiš

Fotografie stolnotenisového klubu Vojkovce:

Fotografie z akcie Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Vojkovce – 2013:

Paragliding

Ďalší šport, ktorý má v okolí dlhodobé zázemie je Paragliding – vrch Sľubica sa využíva na zoskoky.

Paragliding Sľubica – videá: