Preskočiť na obsah

Materská škola Vojkovce

Materská škola

Adresa: Vojkovce 112, 053 61, Spišské Vlachy
Tel.: 0911 382 867

História materskej školy:

Existencia Materskej školy Vojkovce sa datuje od 28.1.1978, kedy bola slávnostne otvorená. Stavba účelovej budovy bola dielom domácich Vojkovčanov, ktorí ju vystavali svojpomocne.

Prvou riaditeľkou školy sa stala Eva Marčišovská a učiteľkou Helena Soľáková. Obidve pôsobili v novootvorenej materskej škole do konca júna 1978. Materskú školu so zmiešanou skupinou navštevovalo vtedy až 33 detí.

Od otvorenia MŠ v roku 1978 do júna 1989 pracovala ako kuchárka školskej jedálne pani Marta Handlovičová. Po jej odchode nastúpila ako kuchárka pani Anna Gmucová. Tú od januára 2015 pre práceneschopnosť zastupuje pani Anna Adamčiková, a preto ju na pozícii školníčky zastupuje pani Jarmila Kandriková.

Funkciu školníčky zastávala od otvorenia MŠ pani Veronika Legátová a neskôr ju vystriedala pani Anna Adamčíková, ktorú teraz zastupuje pani Jarmila Kandriková.

Pozície vedúcich školskej jedálne zastávali Mária Semanová, Mária Duiňáková, Jana Fabryová, Marta Handlovičová a Zdenka Kovalčíková.

Počas existencie materskej školy sa v pozícií jej riaditeliek a učiteliek vystriedali viaceré pedagogické zamestnankyne. Dobu ich pôsobenia uvádzame nasledovne:

Riaditeľky:

Anna Štofková, rodená Barteková od 1.9.1978 do 31.1.1981

Mária Semanová, rodená Dunčková od 1.2.1981 do 31.12.2005

Mgr. Jana Fabryová od 1.1.2006 do 28.2.2015

Mgr. Alena Kociková Fabryová od 01.03. 2015 do 31. 08. 2015

PhDr. Viera Novotná, vz. od 01.09.2015 do 30.11.2022

Magdaléna Hamráková od 1.12.2022

Učiteľky:

Dubiňáková Mária od 1.9.1978 do 2.1.1983

Jana Fabryová od 3.1.1983 do 30.8.1999

Zdena Kellnerová od 1.9.185 do 31.1.1986

Zuzana Bigošová od 1.9.1986 do 27.2.1987

Martina Kočišová id 1.9.1999 do 30.6.2001

Lenka Vaščáková od 2.11.1999 do 30.6.2000

Bibiána Vozárová od 1.9.2001 do 30.6.2000

Janka Veľká od 1.9.2003 do 30.6.2004

Mária Semanová od 1.1.2006 do 30.8.2008

Mgr. Mária Škotsková od 1.9.2008 do 7.1.20012

Bc. Zuzana Jánošová od 8.1.2012 do 30.6.2012

Lucia Čurillová od 5.9.2011

Natália Medvecová od 3.4.2012 do 31.8.2015

PhDr. Viera Novotná od 1.9.2015 do 30.11.2022

Lucia Ondová od 1.12.2022

Počas krátkodobej neprítomnosti učiteliek zastupovali v našej materskej škole Anna Sajdáková, Júlia Helcmanovská a Daniela Čarnoká.

Všetky vyššie menované učiteľky odviedli v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku v našej obci záslužnú prácu, za ktorú sa im chceme aj touto cestou srdečne poďakovať.

História základnej školy:

Veľmi významný krokom v histórií obce bolo taktiež zriadenie Ľudovej školy v roku 1909. Ako prvý učiteľ pôsobil Ondrej Štoffko, po ňom učiteľ Hradský. Významnou osobou vo vzdelávaní na tunajšej škola bola učiteľka Gizella Baburová, ktorej známou činnosťou bolo aj nacvičovanie divadelných predstavení ako napr. „Kríž pod lipami“, „Strašidlá a pokazená deufradácia“… Rok čo rok navštevovalo školu viac a viac detí. Vďaka tomu sa zriadila aj druhá trieda, hoci len na jeden školský rok. Po rozhodnutí žiaci 6.7. a 8. ročníka začali navštevovať školu už v Spišských Vlachoch. Krátky čas tu pôsobili učiteľky Irena Grobárobá a Mária Jochmanová. Do začiatku 2.polovice 20 storočia učil tu aj učiteľ Štefan Goduľa. Asi najvýznamnejším šk. rokom bol rok 1946/47 kedy túto školu navštevovalo až 57 žiakov. Táto škola si začila veľa nielen kvôli neustálej výmene učiteľov, ale najmä ešte v pretrvávajúcej vojne v 40. rokoch, kedy aj táto obec bola obsadená vojakmi. Vyučovací proces narušili svojou prítomnosťou v tomto zariadení v mesiaci január roku 1945. Ostala po nich spustošená budova. Napriek tomu sa učiteľka a obyvatelia nevzdali a škola pokračovala vo svojej činnosti aj napriek provizórnym podmienkam, chorobám a voľnom nákupe potravín v nedohľadne. Koncom 1.polovice 20. storočia sa názov školy mení na Národnú.

Veľkým prínosom v školskom, ale i kultúrnom rozvoji tejto obce bol príchod Pavla Soľaka roku 1966. Rodák z Kolinovie sa zaslúžil ešte v tom istom roku o obnovenie knižnice a opravu budovy školy. Vďaka jeho záujmu o rozvoj spoločenského života v obci, obyvatelia mali možnosť o 2 roky neskôr prežiť svoj 1. karneval, ale aj oslavy MDŽ, rozhlasové relácie…a najmä stať sa súčasťou divadelných predstavení, ktoré režíroval. Jeho zrežírované diela „Trikrát svadba“, „Frdolína“ či „Starý zaľúbenec“ a „Ženba Ďura Šúplatu“ boli známe aj v okolitých obciach. Učiteľ Soľak učil tu do roku 1976.Určitú svoju stopu tu zanechali aj učitelia Terézia Stanková, Valent Bartek, Juraj Bartonek, Ctibor Mohyla, Jozef Pendrák, Jozef Bigoš, Ladislav Zelenák, Elena Kováčová, pôsobiaci pred jeho príchodom.

Výchova a vzdelávanie aj po odchode pána učiteľa Soľaka mali svoje miesto aj vďaka výstavbe novej budovy Materskej školy. Prvé myšlienky prišli už roku 1974. Málotriedka bola zrušená v r.1976/77 a žiaci začali navštevovať ZDŠ v meste Spišské Vlachy. Škola sa obnovila až v r. 1991/92 v prízemnej časti novej budovy MŠ. 1. učiteľkou sa tak stala Darina Kubová, pochádzajúca z Krompách. Po jej odchode nastúpila taktiež z tohto mesta učiteľka Jakubkovičová a neskôr Mária Bandžuchová, Ivana Richnavská, Ivana Kandriková, Mgr. Jana Fabryová a Mgr. Alena Kociková Fabryová.