Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vojkovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH 100,00 €

Dátum vystavenia 20.1.2023

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Lucia Galušková

Dodávateľ - Sídlo Hornádska 482/44, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 40848833

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás stravu na referendum

Suma s DPH 385,00 €

Dátum vystavenia 13.1.2023

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Family Company - Services for you, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 65, 053 61 Vojkovce

Dodávateľ - IČO 48301124

Prílohy

Popis

Odhrňanie snehu a posyp cesty 19, 20. a 21.1.2023

Suma s DPH 100,80 €

Dátum vystavenia 13.1.2023

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ KAMTEL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 117, 082 01 Kendice

Dodávateľ - IČO 36660990

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás demotáž zariadení.

Suma s DPH 150,00 €

Dátum vystavenia 2.1.2023

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ EL spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Súp.č.:17A 1575, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31652859

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás kontrolný odber vzoriek pitnej vody.

Suma s DPH 126,00 €

Dátum vystavenia 6.12.2022

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ EL spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Súp.č.:17A 1575, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31652859

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás kontrolný odber vzoriek pitnej vody .

Suma s DPH 165,00 €

Dátum vystavenia 7.12.2022

Zodpovedná osoba Ing. Petra Gmucová, starostka obce

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Dodávateľ - IČO 31559123

Prílohy

Popis

Fa za drvené kamenivo 4-8 – posyp 15,22 t

Suma s DPH

Dátum vystavenia 18.11.2022

Zodpovedná osoba Marta Kokoruďová, administratívna pracovníčka

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ MIVA, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 1323, 053 11 Smižany

Dodávateľ - IČO 31681212

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás vodoinštalatérsky materiál

Suma s DPH

Dátum vystavenia 20.10.2022

Zodpovedná osoba Marta Kokoruďová, administratívna pracovníčka

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Milan Lacko KACHLIARSTVO

Dodávateľ - Sídlo Jilemnického 346/7, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 30669324

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás vodoinštalatérsky materiál

Suma s DPH 1 620,00 €

Dátum vystavenia 20.9.2022

Zodpovedná osoba Marta Kokoruďová, administratívna pracovníčka

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Geo-logic, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Stráňami 4525/35, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 52778029

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás hydrogeologické posúdenie vod. zdroja podľa cenovej ponuky zo dňa 17.8.2022

Suma s DPH

Dátum vystavenia 22.8.2022

Zodpovedná osoba Marta Kokoruďová, administratívna pracovníčka

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ EL spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Súp.č.:17A 1575, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31652859

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás kontrolný odber vzoriek pitnej vody v čase mimoriadneho stavu

Suma s DPH

Dátum vystavenia 15.8.2022

Zodpovedná osoba Marta Kokoruďová, administratívna pracovníčka

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ COOP Jednota Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo 1. mája 54, 031 42 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 00168963

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás predzásobenie pitnou vodou COOP Jednota – predajňa Vojkovce pre 414 osôb

Suma s DPH

Dátum vystavenia 15.8.2022

Zodpovedná osoba Marta Kokoruďová, administratívna pracovníčka

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Igor Dudžik

Dodávateľ - Sídlo 125, 053 61 Vojkovce

Dodávateľ - IČO 46607439

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás opravu výdajného stojana na pitnú vodu, prekontrolovanie prívodného potrubia do pramennej jimky