Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vojkovce.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 13.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Fond na podporu umenia

Dodávateľ - Sídlo Cukrová 2272/14, 811 08 Bratislava - mestská časť Star

Dodávateľ - IČO 42418933

Prílohy

Popis

Administratívny poplatok k žiadosti o poskyt. dot.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 20.2.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 92,59 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Upomienka za neuhrad. fa. za tel. služby za 1/2023

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 31.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 28,56 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ RVC-ZO, so sídlom v Štrbe

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

Dodávateľ - IČO 31954502

Prílohy

Popis

Výmer členského príspevku 2023

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 30.4.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 77,89 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Bezručova 9, 810 00 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00584614

Prílohy

Popis

Platobný výmer členského príspevku 2023

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 12.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 60,13 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Popis

Poistné 10-Združené poist. maj. od 12.3.-11.9.2023

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 29.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 33,77 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Ekover, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Popis

Vývoz bio odpadu zo ŠJ za 2/2023

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 15.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 252,00 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Popis

Zemný plyn 1.3.2023 – 31.3.2023 OM 4100048036, číslo miesta spotr.: 3100013107 predpokladaná spotreba: 8 687 kWh

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 848,32 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ COOP Jednota Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo 1. mája 54, 031 42 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 00168963

Prílohy

Popis

Potraviny ŠJ za 2023/2

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 7.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 176,01 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vajanského 789, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 36811866

Prílohy

Popis

Fa za mäso 2/2023

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 11.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 385,00 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Family Company - Services for you, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 65, 053 61 Vojkovce

Dodávateľ - IČO 48301124

Prílohy

Popis

Ohrňovanie snehu 11 hod. v dňoch 19, 20, 21.1.2023

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 8.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ EL spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Súp.č.:17A 1575, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31652859

Prílohy

Popis

Analýza vôd, vzorkovacie a technické práce.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 24.2.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

Prílohy

Popis

Výmena hlav ističa v elektrom. rozvádzači Vojkovce 37