Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vojkovce.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 15.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 288,00 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ GRANČ, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Gašparovec 107/8, 053 05 Granč-Petrovce

Dodávateľ - IČO 36495841

Prílohy

Popis

Prevádzkovanie vodovodu 10-12/2023

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 3.1.2024

Dátum platby 19.12.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 64,14 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Prima Banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Popis

Fa za poplatky – roč. vedenie účtu majit. CP 2022

Dátum vystavenia 18.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby 30.10.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 133,16 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Elektrina MŠ vrátenie za 2023/4; 2 484 kWh OM: 277223 Pôvodný doklad: 7293838730

Dátum vystavenia 18.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby 30.10.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 187,09 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Elektrina MŠ vrátenie za 2023/3; 3490 kWh OM: 277223 Pôvodný doklad: 7292245731

Dátum vystavenia 18.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby 30.10.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 274,63 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Elektrina MŠ vrátenie za 2023/2; 4912 kWh OM: 277223 Pôvodný doklad: 7293069910

Dátum vystavenia 15.1.2024

Dátum splatnosti 29.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 4 191,35 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Popis

Zemný plyn VYÚČTOVANIE za 2023 – PREPLATOK OM 4100048036, číslo miesta spotr.: 3100013107 skutoč. spotr: 48 730 kWh; nespotr.: 29 456 kWh

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 22.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 19,40 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr

Dodávateľ - IČO 47259116

Prílohy

Popis

Mes. popl. 0902 899 867 za 2023/12

Dátum vystavenia 8.1.2024

Dátum splatnosti 18.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 2 054,02 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Elektrina – VYÚČTOVANIE za 2023 – PREPLATOK transformátor

Dátum vystavenia 8.1.2024

Dátum splatnosti 22.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 365,39 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Elektrina MŠ za 2023/12; 620 kWh OM: 277223

Dátum vystavenia 8.1.2024

Dátum splatnosti 22.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 485,39 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Elektrina ver.osvet., OcU – za 12/2023 OM: 277211 a OM: 277215

Dátum vystavenia 29.12.2023

Dátum splatnosti 28.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 127,76 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Ekover, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Popis

Mechanicko-biol.úprava KO v Hincov.12/2023; 1,17 t

Dátum vystavenia 29.12.2023

Dátum splatnosti 28.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 174,48 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Ekover, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Popis

Zber a zvoz TKO – kuka nádoby 12/2023 – 77 + 3 ks