Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vojkovce.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 4.6.2024

Dátum splatnosti 18.6.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 31,00 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Bc. Dominika Dulíková

Dodávateľ - Sídlo Lúčky 388, 034 82 Lúčky

Dodávateľ - IČO 48191531

Prílohy

Popis

Vlajka SR 100 x 150 cm, doprava

Dátum vystavenia 31.5.2024

Dátum splatnosti 14.6.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 512,35 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ COOP Jednota Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo 1. mája 54, 031 42 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 00168963

Prílohy

Popis

Potraviny ŠJ

Dátum vystavenia 28.5.2024

Dátum splatnosti 4.6.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 153,45 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vajanského 789, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 36811866

Prílohy

Popis

Potraviny ŠJ

Dátum vystavenia 31.5.2024

Dátum splatnosti 5.6.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 15,68 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Herba Drug, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 1335, 053 11 Smižany

Dodávateľ - IČO 36172944

Prílohy

Popis

Šampón na výrobu peny hasičmi – oslava MDD konalo sa dňa: 31.5.2024

Dátum vystavenia 31.5.2024

Dátum splatnosti 7.6.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 280,00 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Education play, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Petzvalova 3379/71, 010 15 Žilina

Dodávateľ - IČO 55648550

Prílohy

Popis

Filmová projekcia preno. planetária Eduplay PK MDD pre predškolské deti, dňa: 31.5.2024

Dátum vystavenia 1.6.2024

Dátum splatnosti 10.6.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3784/3A, 040 01 Košice-Juh

Dodávateľ - IČO 50528041

Prílohy

Popis

Výkon zodpovednej osoby 2024/6

Dátum vystavenia 1.6.2024

Dátum splatnosti 18.6.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 49,57 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava-Ružinov

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Telefón, internet OcÚ za 2024/5 PL: 053/4495 137, MobT: – 0911 418 294 Dáta: – 0903 582 528

Dátum vystavenia 1.6.2024

Dátum splatnosti 17.6.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 32,00 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Popis

Zemný plyn OcU 2024/6

Dátum vystavenia 9.5.2024

Dátum splatnosti 8.6.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 35,46 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Ekover, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Popis

Zber a odvod kuchynského odpadu ŠJ za 2024/4

Dátum vystavenia 7.5.2024

Dátum splatnosti 6.6.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 228,94 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Ekover, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Popis

Mech.-biolog. úprava KO v Hincovciach, 2024/4 Množstvo: 1,76 t

Dátum vystavenia 7.5.2024

Dátum splatnosti 6.6.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 251,83 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ Ekover, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Popis

Zber a odvoz nádoby KUKA za 2024/4 nádoby: 110 l a 120 l = 110 ks nádoby: 240 l = 2 ks

Dátum vystavenia 30.4.2024

Dátum splatnosti 14.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 529,72 €

Objednávateľ Obec Vojkovce

Objednávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329754

Dodávateľ COOP Jednota Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo 1. mája 54, 031 42 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 00168963

Prílohy

Popis

Potraviny ŠJ