Preskočiť na obsah

Virtuálny cintorín

SPOLOČNOSŤ  3WSlovakia s.r.o.

v spolupráci  s obecným úradom Vojkovce pripravila pre Vás 

VIRTUALNYCINTORIN.SK

        

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.

Naša obec má v tomto roku  spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Vojkovce, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Vojkovce. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou

                                             3WSlovakia s.r.o.

virtualnycintorin.sk  – sú umiestnené na portáli: http://www.virtualnycintorin.sk/obce/2701

Portál slúži nielen občanom obce Vojkovce, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule ktoré budú inštalované priamo na cintoríne vo Vojkovciach.

Virtuálny cintorín pre našu obec je prístupný vo forme linku, ktorý bude zverejnený po spustení aplikácie na webovej stránke obce.

Virtuálna sviečka

Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.

Bližšie informácie  k zapáleniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk kde si vyhľadáte obec

Vojkovce a kliknutím na konkrétne hrobové miesto  sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky pod fotografiou hrobového miesta.