Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Vojkovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Požiadať o hlasovací preukaz je potrebné najneskôr 29.9.2023.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne, najskôr však 16.8.2023.

OZNÁMENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacie preukazu:

starosta@vojkovce.sk

 Informácie o hlasovacom preukaze (požiadanie, termíny, hlasovanie):

Hlasovací preukaz – informáci

Prílohy

Popis

OZNÁMENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo Vojkovciach pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

starosta@vojkovce.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie] doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote do 21. augusta 2023 do 24.00 hod.

Prílohy

Popis

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ak najneskôr 9.8.2023 požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Bližšie informácie: Voľba poštou