Preskočiť na obsah

Ovocinársky majetok Vojkovce, s.r.o.

Adresa: Ovocinársky majetok Vojkovce, s.r.o., Vojkovce 118, 053 61, Spišské Vlachy

Dátum založenia: 13.12.2001

Tel.: 053 4298 554, 0907 975 705

E-mail: ovocinarsky.majetok@zoznam.sk

Web: http://www.edata.sk/ico/36211001

Poľnohospodárstvo v obci Vojkovce:

V roku 1977 vystriedala tradičnú poľnohospodársku výrobu v tejto zemiakársko-ovsennej oblasti špeciálna ovocinárska výroba.

Delimitáciou poľ. pôdy od Semenárského majetku Sp. Vlachy vzniká s účinnosťou od 1.1.1977 Ovocinársky majetok Vojkovce, š.p.Stupava, závod Levoča. Celková výmera poľ. pôdy bola 274 ha. Výrobné zameranie bolo pestovanie drobného ovocia: jahody, ríbezle biele, červené, čierne, maliny, egreše. Drobné ovocie bolo v čerstvom stave dodávané pre spracovateľské podniky: Frucona Levoča, Mraziarne Prešov, Mraziarne Žilina, Sabina Sabinov.

Delimitáciou bol prevzatý aj čiastočne vybudovaný hospodársky dvor s dvormi, maštaľami, vážnicou, dielňou, senníkom, prístreškom na hnojiva, ktorý bol následne zrekonštruovaný na sociálno-prevádzkovu budovu.

Zámer vybudovania ovocinárskeho podniku bol realizovaný v dvoch etapách:

1. Komplexné zúrodnenie pôd v rokoch 1987-1984 v celkovom objeme 16. mil. korún

2. Investičné výsadby dr. ovocia v roz. náklade 20mil. korún

V prvom roku existencie bola zakúpená potrebná mechánizácia na prípravu pôdy, sejbu, výsadby, ošetrovanie plodín počas vegetácie.

Prvými zamestnancami boli Ižo Alexander, Legát Ján, Kovalčík Ján st, Kurilla Ján, Ing. Butvínová, Šefčík Ján st, Konfroš Ján.

V roku 1978 bolo začaté komplexné zúrodnenie pôd v honoch Hejbarok, Lany. V ďalších rokoch sa uskutočnilo zúrodnenie na honoch Harba, Príkoy, Podielky. Prvé výsadby ríbezlí sa zrealizovali v roku 1980 a to už na majestku pracovala skupina žien.

Celkom bolo v rokoch 1980-1984 vysadeních: 18 ha jahôd, 18 ha egreša, 10 ha malín, 45 ha ríbezlí červených, 3 ha ríb. bielych, 28 ha ríb. čiernych.

Existujúce pasienky boli využívané pre chov oviec. Prvými zamestnancami v živočíšnej výrobe bola rodina Kontrošovcov a s Vojkoviec pán Gábor.

V roku 1992 Dochádza k organizačnej zmene. Vojkovský majetok sa osamostatňuje, vzniká samostatný štátny podnik, riaditeľom sa stáva RNDr. Gredecký Milan.

Rok 1996 Prináša ďalšiu zmenu. Podnik je privatizovaný, vzniká Ovocinár, s.r.o. V rokoch 1996-2001 dochádza k stagnácií vo výrobe drobného ovocia z dôvodu zániku spracovateľských firiem.

Kúpou majetku Ovocinára s.r.o. vzniká spološnosť Ovocinársky majetok Vojkovce s.r.o. s účinnosťou od 1.1.2002. Spoločnosť hodpodári na prenajatej pôde od vlastníkov pôdy a jej výrobné zameranie v tejto podhorskej oblasti je orientované na chov oviec a výrobu syra.

V období 35 rokov boli zrekonštruované všetky hospodárske budovy, doplnený a obnovený strojový park. V roku 2007 nákupom mladých oviec v počte 125ks bol obnovený chov oviec, ktorý zanikol v roku 1996. V súčastnom období je stav zvierat v počte 628 ks, vybudovaná výrobňa syra, strojový park doplnený o mech. prostriedky potrebné k výrobe sena a na ošetrovanie pasienkov.

Ovocinársky majetok a aj súčasná firma poskytla pracovné príležitosti a zamestnanie hlavne pre ľudí z obce Vojkovce a blízkeho okolia.

Z kmeňových zamestnancov, ktorí sa podieľali na budovaní a výrobe od vzniku až po súčasnosť je treba spomenúť a poďakovať: Legát Ján, Hadry Ondrej, Kurillec Milan, Čisár Ondrej, Vrábeľ Jaroslav, Šefčík Ján, Kovalčík Marek, Legát Štefan, Bandžuch Ladislav, Cmorej Ladislav, Čisár Roman, Vrábeľ Miroslav, bratia Iľavskí.

Zo skupiny žien, ktorá prácu vykonávala prevažne ručne a to či už motykou, nožnicami pri výsadbách a ošerňtrovaní ovocia treba spomenúť a tiež poďakovať dlhoročním pracovníčkam z Vojkoviec: Bekešová Alžbeta, Šefčíková Anna, Kandriková Viera, Vrábľová Katarína, Uličná Anna, Záhradníková Žofia, Hadryová Mária, Legátová Anna st., Vrábľová Anna, Čisárová Jolana, Šefčíková Mária, Fritzová Zlatica, Hurajtová Monika.

Z blízkeho okolia a hlavne z obce Kaľava to boli Pavlikovci Ján, Štefan, Václav, Ivan, dlhoročný pracovník Kollarik Milan. V skupine žien pracovali Badnžuchová Anna, Katarína, Šefčíková Žofia a jej dcéra Žofia Čurillová, Pavlíková Mária, Pitoňáková Mária, Kontrošová Terézia, Kollaríková Terézia.

Na úseku riadenia a organizácie práce: Ižo Alexander, Petrík Dušan, Ing. Tatranská, Bača Vincent, Ing. Rosík, Pastorek Ján, Olekšáková Monika, Ing. Butvínová.Pohľad do dvora Ovocinárskeho majetku s.r.o. v roku 2012