Preskočiť na obsah

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 na území Slovenskej republiky / Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register

Zverejnené
23. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 22. apríla 2024
Kategória

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť obci najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. apríla 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

The application together with the declaration must be submitted to the municipal district no later than 40 days before the day of the election (April 29, 2024 at the latest), otherwise the right to be entered in the voter list expires.

Prílohy