Preskočiť na obsah

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 Vojkovce, vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky konaných dňa 23. 03. 2024