Preskočiť na obsah

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 Vojkovce, vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky konaných dňa 06. 04. 2024