Preskočiť na obsah

VZN č. 2 o poplatkoch za poskytnuté služby a vykonávanie úkonov obcou Vojkovce, za nájom priestorov, budov a zariadení vo vlastníctve obce