Preskočiť na obsah

VZN č.1, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vojkovce