Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022 -2027 – 2030 – oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
12. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. mája 2023 − 31. mája 2023
Kategória

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-cyklistickej-dpravy-cykloturistiky-kosickeho-kraja-2

Prílohy

Žiadne prílohy.