Preskočiť na obsah

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022 -2027 – 2030 – oznámenie o strategickom dokumente