Preskočiť na obsah

Návrh VZN obce Vojkovce, ktorým sa schváľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vojkovce