Preskočiť na obsah

Návrh VZN o poplatkoch za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Vojkovce, za nájom priestorov, budov a zariadení vo vlastníctve obce