Preskočiť na obsah

Fond na podporu umenia – Záchrana ľudovej obecnej knižnice

Zverejnené
14. marca 2024
Kategória

Výzva Fondu na podporu umenia č. 8/2023 – Akvizícia knižníc

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených žiadateľov v podprograme 5.1.4. Akvizícia knižníc.

Na základe predloženého projektu bola našej obci schválená dotácia:

v celkovej výške 1 200 € na nákup knižného fondu.
Rozpočet: 1 111,20 €
Podpora z FPU: 1000 €
Spolufinancovanie z rozpočtu obce : 111,20 €
Oprávnené obdobie: 01.07.2023 – 30.06.2024

Vyúčtovanie dotácie na nákup kníh – zmluva s FPU č. 22-514-04262

Vďaka dotácii 1000 € a spolufinancovaniu v minimálnej výške 111,20 € sme do obecnej knižnice zakúpili 96 kníh.

( Celkovo náklady podľa faktúr boli 1164,79 €, takže 164,79 € išlo z rozpočtu obce)
Rozdelenie kníh podľa kategórií:
Dospelí beletria: (romány, biografie, detektívky, scifi…)  42 kusov v sume 512,18 €
Dospelí náučná literatúra: (životný štýl, zdravie, pôdohospodárstvo, medicína, jazyky, psychológia….) 20 kusov v sume 273,72 €
Mládež beletria: (rozprávky pre najmenšie deti, dobrodružné príbehy pre mladých, povesti, detská literatúra….) 27 kusov v sume 323,21 €
Mládež náučná literatúra: (publikácie k maturitám, k monitorom, encyklopédie pre deti,….) 2 kusov v sume 28,18 €.

CD, DVD, audioknihy pre detských poslucháčov: 3 kusy v sume 27,50 €.

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov sme 20 % z dotácie vyčlenili na nákup kníh vydaných s podporou Fondu na podporu umenia. Takže 28 kníh v sume 320,72 € je takých, ktorých vydanie  podporil Fond na podporu umenia.

Knihy sme kupovali na základe požiadaviek materskej školy, návrhov od jednotlivých návštevníkov knižnice. 

Vďaka poskytnutej dotácii sme opäť rozšírili a doplnili knižničný fond v našej obecnej knižnici. Snáď aj toto je krok k tomu, aby knižnicu navštevovalo čoraz viac čitateľov. 

Prílohy