Preskočiť na obsah

Virtuálny cintorín

Zverejnené 21.1.2022.

Kategória

Naša obec má v tomto roku  spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Vojkovce, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Vojkovce. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou                                             

3WSlovakia s.r.o.

virtualnycintorin.sk  – sú umiestnené na portáli: http://www.virtualnycintorin.sk/obce/2701